Recent toegevoegd
Sluiten
Geen producten gevonden...
Klachten
Als je een klacht heb over de goederen of diensten van Carelli Italia dan vinden wij dat uiteraard heel vervelend. 
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via mail ([email protected]) of telefoon (0628245226) en wij zullen er alles aan doen om je klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Mocht je je toch niet goed geholpen voelen kan je ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling de Stichting webshop Keurmerk waar Carelli Italia bij is aangesloten. Mocht die bemiddelingspoging om welke reden dan ook niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat nog de mogelijkheid om via Stichting webshop Keurmerk geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC). Hun uitspraak is voor ons bindend.

Voor de volledigheid is onderstaande opgenomen in onze algemene voorwaarden.
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
  4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Online bestellen
Taal